Velkommen til Sapmi.
Samefolkets eget rike.
Vårt mål er å gi deg en Smak av Sapmi.

Urfolket i nord. Bosatt over hele Nordkalotten. Et folk med tradisjoner i pakt med naturen. Hvor reindrift, jakt og fiske står sentralt. Et stolt folk – som har kjempet en lang og tøff kamp for å beholde sitt eget språk, egne rettigheter og sine mange tradisjoner. I de nordnorske byene ser du kanskje ikke samen ved første øyekast.
Her i Narvik kommune er det langt mellom koftene i 2021. Men det renner i blodet vårt. Det har påvirket kulturen vår. Og på Skjomfjellet løper reinen. Innerst i Beisfjorden kan du høre joiken. Og her på Grand Royal kan vi gi deg en smak av Sapmi.

Vi har latt oss inspirere av den samiske matkulturen!
Nå tilbyr vi både dagpakke og selskapsmenyer som gir deg måltider med lokale råvarer med en smak av Sapmi. Du vil alltid finne minimum en rett i begge våre restauranter i tråd med dette konseptet.

La deg inspirere av våre filmklipp lengre ned på siden. Vi viser deg hvordan du kan få en smak av sapmi hjemme på ditt eget kjøkken.

Hva er en Smak av Sapmi?

Vi har latt oss inspirere av den samiske matkulturen!

Samisk mat bugner av bærekraft og respekt for naturen og dens sykluser.
Det tradisjonelle samiske kostholdet gjenspeiler et liv nært naturen.

Jakt og fiske er en viktig del av matkulturen, og den varierende tilgangen på råvarer gjennom året påvirker naturligvis matvanene.

Reinkjøtt er ofte hovedingrediensen og gjerne den råvaren som oftest assosieres med samisk mat. Mattradisjonen er langt større enn dette. Den inkluderer både kjøtt, fisk, bær, planter, korn, urter og masse annet spennende som du finner i naturen.

Vi har lært at respekt for dyret er høyt verdsatt i den samiske kulturen. Dette gjelder gjennom hele syklusen fra reindrift, til slakt og til anvendelse av hele dyret i matlagingen.

Hele dyret brukes, det samme med planten. En høster varsomt, tar det som trengs, og ikke mer. For ressursene skal ivaretas og opprettholdes for senere generasjoner. Dette passer veldig fint med vår filosofi om å levere en bærekraftig matopplevelse.
Vi ønsker å være en formidler av samisk matkultur gjennom konseptet vårt:
En smak av Sàpmi.

Nå tilbyr vi både dagpakke og selskapsmenyer som gir deg måltider med lokale råvarer med en smak av Sapmi. Du vil alltid finne minimum en rett i begge våre restauranter i tråd med dette konseptet.

For mer booking og mer informasjon; send oss en mail på q.royal@choice.no

Hva er en Smak av Sapmi?

Aktiviteter

Samiske opplevelser hos famielien Niia i Beisfjord. Familien driver med reisdyr og turisme og har en rekke produkter, tilpasset både turister og forretningsreisende. Scooter-tur, møt reinsdyra og spis samisk mat under nordlyset.

Njalasouka Adventures

Samer i Narvik-regionen

Samer i Narvik-regionen

Det sterkeste samiske miljøet i Narvik-regionen er på Drag, en kort fergetur unna Kjøpsvik i Narvik kommune. Dette er kjerneområdet for det lulesamiske miljøet i Norge og man finner blant annet Arran. Et senter som jobber for å sikre og utvikle lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv.

På Evenskjer ligger Várdobáiki samisk senter. Várdobáiki driver barnehage, museum, språksenter, tiltak rettet mot eldre og andre tilbud knyttet til samisk kultur. Det er flere reinbeitedistrik i regionen og det drives reindrift med utgangspunkt blant annet i Beisfjord, Skjomen og i Lavangen.

Den samiske opplevelsen

Besøk Oskal og deres reinsdyr på Aurora Husky-leiren i Målselv. Lær om samisk historie, deres kultur og livsstil.
Oskal er en ekte, lokal samisk familie som lever på samme måte som deres forfedre med reindrift og for å holde tradisjoner levende.

Den samiske opplevelsen